Do you think Biden regrets choosing Kamala Harris as VP?